Stretnutie Slaničanov 2013

Aj napriek netradičnému termínu stretnutia, obyčajne bývalo stretnutie posledný víkend v prázdninovom mesiaci august, sa Slaničanov na stretnutí zúčastnilo dosť.

I keď som sa tohtoročného stretnutia pre nemoc nemohol zúčastniť, mal som ale  k dispozícii videozáznam zo stretnutia a tak mi dovoľte niekoľko postrehov.

Ako som mal na videu možnosť vidieť stretnutie sa nieslo v atmosfére dvoch záujmových prúdoch,  možno by sa našiel aj tretí. Ktorým ide v podstate o to iste len každý to chce dosiahnuť inou formou.

Zaujímavé boli invektívy ktoré sa používajú na toho kto tam nie je. V mnohých prípadoch boli „vykopávané“ dvere ktoré sú už dávno otvorene. Je nás Slaničanov, narodených v Slanici „päť a pol“ a ešte sa delíme na nejaké „skupinky“ !?.

Z nostalgického hľadiska som chcel nás Slaničanov považovať za jednu súdržnú dedinku, tak ako to spomínali naši starší pamätníci, ktorá kedysi bola a chcela ostať v našich mysliach. Keďže aj doba tomu napomohla nakoniec musím konštatovať, že sme ako každá iná dedina zo všetkým čo k tomu patri, v dobrom aj v zlom.

Aby som len nepoukazoval, chcem aj niečim prispieť. Mojou prioritou je internetová stránka  https://slanica.wbl.sk/. Vydať- zostaviť knihu o Slanici a dostať sa do priestoru zámočníckej  kaplnky Slanického kostola s inštaláciou veľkoplošných fotografii interiéru kostola tak ako pôvodne vyzeral. A cely priestor kaplnky venovať Slanici, Slaničanom a Antonovi Bernolákovi.

A ešte jedna poznámka na tému „Mám ale nedám“. Mne tie dokumenty a fotografie chýbať nebudú. Ak teda sú, budú chýbať Slanici!!!

                                                                       V kostole na ostrove.

V rámci posunu stretnutia sme sa dostali do týždňa odpustových slávnosti Povýšenia svätého kríža, kedy sa v Slanici konal odpust. Aj z tejto príležitosti celebroval Slávnostnú odpustovú svätú omšu na našom stretnutí vdp. pán dekan Mgr. Blažej Dibdiak.

 Za prítomnosti Relikviára, relikvii pozostatkov Svätého kríža, ktorý sa pri tejto príležitosti používal na odpustových slávnostiach v Slanici.

                        Slávnostnú svätú omšu obohatil aj Mužský spevácky zbor z Námestova.                                        

A opäť sa rozchádzame do svojich domovov, aby sme sa o rok stretli zas na tomto kúsku rodnej zeme, našej rodnej Slanice.

Na záver mi ostáva veriť že sa veci „utrasú“ a budeme v našich činnostiach a stretnutiach aj naďalej pokračovať. Dovidenia na budúcom stretnutí Slaničanov a ich sympatizantov.