Stretnutie Slaničanov 2017


Na úvod nevyspytateľné Oravské počasie nás trochu potrápilo, už v sobotu nás "privítal" dážď a v nedeľu opäť dážď.

A v tom počasí ste možno pookriali aj pri knihe.

Krátkym príhovorom nás pozdravil v sobotu „ aj úsťan“ pán Medvecký a rozdal nám aj texty niektorých oravských pesničiek.

Pán MuDr. Tažandlák nás poinformoval  o svojej iniciatíve postavenia pomníka Oravským plátenníkom.

Aj pani Vrlaková nás rozosmiala susedskými básničkami zo  slanického prostredia.

V nedeľu ako som už spomenul nás  "privítal" opäť dážď.

Svätá omša sa niesla v duchu aj  230 výročia konania primíčnej svätej omše nášho rodáka Antona Bernoláka v tomto kostole (samozrejme v takom ako bol v roku 1787 teda so sakristiou,  presbytériom  a krátkou loďou ukončenou vtedy ešte drevenou zvonicou). Svätú omšu v našom kostole celebroval  Vdp.Doc. Miloš Pekarčík.

Pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnila ani malá spomienková slávnosť pri soche   Antona Bernoláka,  ale bola  odprezentovaná po svätej omši v kostole.

I keď nám počasie maximálne neprialo myslím, že sme strávili pekný emocionálny zážitkový víkend.