Cintorín‚ ktorý nie je cintorín

Vo viacerých publikáciách som sa stretol,  či už v texte alebo pri fotografiách s výrazom „starý Slanický cintorín“. Nie je tomu tak. To čo vidíme na fotografiách, to sú len zvyšky náhrobkov vyhodených za kamenné oplotenie pôvodného cintorína, keď sa inštalovala zbierka  Oravskej kamenárskej tvorby „lapidárium“.  Slanický cintorín bol práve tam, kde je teraz  „lapidárium“. 

Tieto pozostatky náhrobkov potom z úcty k nebohým poukladali  Slaničania do takzvaných „hrobov“,  aby mohli na pamiatku a spomienku, aspoň sviečku zapáliť, pri menách na  týchto kamenných blokoch.