Stretnutie Slaničanov 2014

Na úvod nášho stretnutia nás pani Michalcová prekvapila

prezentáciou  svojej knihy, ktorú vydala pod  titulom  

„SLANICA  1564-1953 SRDCIA  POD  VODOU“. 

Podala aj  návrh na založenie Občianskeho združenia  s názvom  "Slanica - srdcia pod vodou" so sídlom v Ciferi. Zároveň podala návrh na zloženie a voľbu predstavenstva OZ,  čo bolo aj väčšinou prítomných schválené  a dokladovane prezenčnou listinou  a zápisnicou zo stretnutia nás Slaničanov a ich potomkov zúčastnených na stretnutí.

Hlavným cieľom združenia bude zachovanie a obnova historických pamiatok po zatopenej obci  Slanica a to hlavne kostola, kalvárie a cintorína na Slanickom ostrove. Zároveň tiež zdokumentovanie histórie obce, jej rodákov, ich života a diela, ktoré nám zanechali.

Ďalšie informácie o OZ budú  uvedené v samostatnej kapitole na tejto web-stránke.

Potom sa vo voľnej debate hovorilo a diskutovalo o kadečom,  o Občianskom združení,  samozrejme o reštitúciách,  spomínalo  sa aj na tých ktorí už nie sú medzi nami živými ale aj o tom ako pritiahnuť viac mladých potomkov Slaničanov,  na tieto naše stretnutia. A potom bežne,  ako sa máte, čo vnúčatá,  ako sa vám darí, zdravie slúži?  i pripíjalo sa na stretnutie,  na druhý deň stretnutie pokračovalo svätou omšou  na ostrove a potom už to známe 

„tak o rok Dovidenia“.

                                

                                     „Tak ešte raz, o rok Dovidenia“.