Stretnutie Slaničanov 2012

Aj napriek tomu, že vlaňajšie stretnutie Slaničanov  sa zdalo že už bude posledné, predsa sme sa len  začali pomalý schádzať, aby sme sa opäť  stretli na tradičnom mieste v priestoroch SOU na Sl.Osada.

Pietnou  minútkou ticha  sme vzdali úctu, tým našim rodákom,  ktorí už nie sú medzi nami.

Stretnutie sa nieslo v duchu 250 výročia narodenia nášho  najvýznamnejšieho   rodáka  Antona Bernoláka a 20 výročia organizovaného stretávania sa slaničanov a ich potomkov  na „našom“ Slanickom ostrove a v „našom“ kostole.

Aj sa tancovalo.

Na ostrove.

Svätú  omšu celebroval  vdp. Jozef Holubčík, vicekancelár Bisk. úradu v Sp.Kapitule.

Položenie kytice kvetov k soche nášho rodáka Antona Bernoláka.

Bolo na čo  spomínať, porozprávať sa, kto, kde, ako sa má  ...  atď.

 Po skončení  tohto stretnutia môžeme konštatovať, že sa  posilnilo odhodlanie a  myšlienka  sa  naďalej stretávať na tomto kúsku zeme ktorý nám ešte po našej Slanici zostal.

Dovidenia na budúcom stretnutí.