Slanická kalvária

Obrazy, ktoré boli umiestnené v kapličkách jednotlivých zastavení krížovej cesty.

                                                            Pán Ježiš je odsúdený na smrť.

                                                     Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.

                                                   Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom.

                                      Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou.

                            Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž.

                                   Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.

                                   Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom.

                                     Pán Ježiš utišuje plačúce ženy.

                                    Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom.

                                       Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.

                                          Pána Ježiša pribíjajú na kríž.

Pán Ježiš na kríži zomiera.

                                            Pána Ježiša skladajú z kríža.

                                             Pána Ježiša pochovávajú.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist