Stretnutie Slaničanov 2022

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz


 

Milí rodáci a ich potomkovia.
Keďže nemáme možnosť propagovať našu Slanicu v rôznych médiách, dovoľte mi to aspoň takto, formou Facebooku.
Ešte predtým ako sa stretneme 27 a 28 augusta 2022 na Slanickej osade a Slanickom ostrove, chcem uviesť zopár slov o kostole. O kostole, ktorý je pre nás stále kostolom Povýšenia svätého Kríža. Zatiaľ celé dianie okolo kostola od predošlých stretnutí v podstate stojí len a len na sľuboch, riešeniach a ešte raz sľuboch. Zo zistení, napriek rekordom návštevnosti Slanického ostrova tam návštevníci nenachádzajú to, čo očakávali, čiže kostol vo svojej podstate. I keď pre našich oponentov a kompetentných odborníkov je náš kostol ako radi často uvádzajú už odsvätený, teda, že už nie je kostolom. (Ale pre nás laikov nieže je len odsvätený, ale bol aj „skonfiškovaný“ a daný do užívania Oravskej Galérii so sídlom v Dolnom Kubíne.) Tým pádom je kostol ako kostol pre nich nezaujímavý. Lebo galéria, to je ten jediný terajší smer, podľa odborníkov. I keď z historického hľadiska katolíckej Hornej Oravy je to trochu zvláštne obetovať kostol na komerčne účely. Ale kompetentní sú spokojní. V danej dobe, v rokoch 1965 až 1971 ich predchodcovia kostol zrušili, interiér kostola rozobrali a nástenné maľby zatreli bielou farbou alebo vápnom. Sarkasticky by sa dalo povedať...a bolo vymaľované. Ale aby som sa vrátil k „možnej“ obnove kostola, o ktorej sa na našich stretnutiach často hovorí. Zatiaľ mám informácie, ako sa v danej veci pracuje na odborných posudkoch, vyjadreniach, analýzach, koncepcií, (z nášho pohľadu prekrúcaniu pravdy, o cintoríne, chátraní atď.)
Dávajúc do popredia súčasný galerijný priestor v kontexte dnešnej doby a stereotypov. Pre kompetentných je to asi ťažké rozhodovanie, lebo kostol 50 rokov prinášal zisky a teraz by bolo treba niečo do neho aj zainvestovať! A to je problém! Rado sa z cudzieho berie, ale ťažko sa z toho niečo aj dáva.
Napriek spomínanému, užime si v spomienkach na miestach našich predkov tieto dva dni a poďakujme Oravskej galérií za to, že nám umožnila nahliadnuť do torza interiéru nášho kostola v podobe odslúženia spomienkovej Svätej omše.